Детско—юношески психолог

Даниела Христова


УСЛУГИ

Консултиране и терапия

за деца и семейства


  • Кризи на възрастта

  • Затруднения при възпитанието

  • Затруднения в адаптацията

  • Затруднения в общуването и разрешаване на конфликти

  • Занижена самооценка

  • Страхове и фобии

  • Тревожни състояния

  • Прояви на агресия и/или автоагресия

  • Психосоматични състояния и симптоми

  • Кризи в семейството – загуба на близък, развод на родителите, нов партньор на родителя, нов член в семейството и др.


„…Детското развитие е изтъкано от противоречия. В хода на индивидуалното развитие у детето и юношата върви непрекъсната борба между потребността на индивида да функционира по новому и желанието да продължи съществуването по познатия стар начин. Това поражда противоречивост и неочакваност в детските реакции. Конфликтността, съпроводена със стенична борбеност (често наричана от възрастните агресивност) присъства в по-голямата част от периодите на съзряване. За възрастните, отглеждащи и възпитаващи младото поколение детско-юношеските промени са предизвикателство. Новите психически проявления на детето създават психически дискомфорт у възрастните поради факта, че тяхното собствено физическо, психическо и социално развитие вече е стабилно и в този смисъл консервативно. Възрастния несъзнавано очаква стабилност в детското поведение. Той самият има потребност да се отнася към детето по един и същ разумен начин – факт, който не издържа на изпитанието на времето на растеж. Динамиката в промяната на детско-юношеското развитие изисква промяна на подхода на възрастните. Това е закономерността...” Проф. Ив. Бончева