Детско—юношески психолог

Даниела Христова

УСЛУГИ

Консултиране и терапия за деца и семейства:

 • Справяне със стресови и конфликтни ситуации

 • Проблеми в общуването

 • Кризи на възрастта

 • Затруднения при възпитанието

 • Затруднения в адаптацията

 • Занижена самооценка

 • Страхове и фобии

 • Справяне с агресия и/или автоагресия

 • Психосоматични състояния и симптоми

 • Преодоляване на трудности в семейството – загуба на близък, развод на родителите, нов партньор на родителя, нов член в семейството

 • Работа с осиновители и осиновени деца, работа с приемни родители

„…Детското развитие е изтъкано от противоречия. В хода на индивидуалното развитие у детето и юношата върви непрекъсната борба между потребността на индивида да функционира по новому и желанието да продължи съществуването по познатия стар начин. Това поражда противоречивост и неочакваност в детските реакции. Конфликтността, съпроводена със стенична борбеност (често наричана от възрастните агресивност) присъства в по-голямата част от периодите на съзряване. За възрастните, отглеждащи и възпитаващи младото поколение детско-юношеските промени са предизвикателство. Новите психически проявления на детето създават психически дискомфорт у възрастните поради факта, че тяхното собствено физическо, психическо и социално развитие вече е стабилно и в този смисъл консервативно. Възрастния несъзнавано очаква стабилност в детското поведение. Той самият има потребност да се отнася към детето по един и същ разумен начин – факт, който не издържа на изпитанието на времето на растеж. Динамиката в промяната на детско-юношеското развитие изисква промяна на подхода на възрастните. Това е закономерността...” Проф. Ив. Бончева